Adenoid

lor
0

Full article

🇦🇿👨‍⚕️Adenoid hipertrofiyası zamanı yevstax borusunun önü qapanır. Bu, orta qulaqda mayenin toplanması ilə müşahidə oluna bilər. Xəstəlik dərman qəbulu ilə müalicə olunur. Lakin dərman müalicəsi effekt vermədiyi halda müalicə cərrahi yolla - timpanostomiya əməliyyatı ilə həyata keçirilir.
🇷🇺👨‍⚕️При аденоидной гипертрофии происходит закупорка входа в евстахиевую трубу. Это в свою очередь может осложниться скоплением жидкости в среднем ухе. Патология лечится медикаментозно, однако при ненадлежащем эффекте возможно хирургическое лечение-тимпаностомия.

Author

Consilium Az

Consilium - Медицинский Портал