Аденоидная гипертрофия-Adenoid hipertrofiyası

lor
0

Full article

Аденоидная гипертрофия и полипы-не путать!☝🏻Если коротко,то аденоидная гипертрофия -это разрастание ,имеющейся в норме ,но в небольших размерах ,аденоидной ткани,в то время как полипы☝🏻это доброкачественные новообразования слизистой носа и околоносовых пазух(о них шла речь в моем прошлом посту).Таким образом ,увеличиваясь в силу определенных причин(воспалительный процесс,аллергия) аденоидная ткань заполняет носоглотку(в разной степени) и нарушает носовое дыхание ,а также вентиляцию евстахиевых труб.Как результат ,длительное нарушение носового дыхания,серозные отиты,нарушение слуха,головные боли,синуситы,изменение костей лицевого черепа и многое другое.Это проблема ,затрагивает детей и подростков ,в отличии от полипов ,которые могут наблюдаться у детей ,но чаще встречаются у взрослых.☝🏻Что надо делать? Своевременное медикаментозное лечение может избавить вас от операции.Но если, несмотря на проводимое лечение ,положительной динамики нет ,либо она кратковременна,рекомендую безотлагательно удалять разросшуюся ткань ,так как впоследтствии вы столкнетесь с серьезными осложнениями.Аденоидэктомия-операция по удалению гипертрофированных аденоидов,на сегодняшний день ,в основном производится под общей анестезией.В послеоперационном периоде ребенок не чувствует боли и какого либо дискомфорта.Через сутки полностью активен.Я призываю родителей быть внимательнее к тому как дышит и как слышит их дитя.Всем здоровья и здравого смысла!

🏻‍👉🏻 Adenoid hipertrofiyası və poliplər -səhv salmayın!☝🏻Adenoid hipertrofiyası ,hər uşağda mövcud olan adenoid toxumasının normadan artıq böyüməsidir, poliplər isə burun və burunətrafı ciblərin selikli gişasının xoşxassəli yenitörəməsidir.Beləliklə, müəyyən səbəblərə görə (iltihab, allergiya) adenoid toxuması böyüdüyü halda burunudlağı (müxtəlif dərəcədə) daraldır və hava axınını çətinləşdirir,həmçinin yevstax(eşitmə)borusunun ventilyasiyasını pozur. Burun tənəffüsündəki çətinliklər,seroz otit ,eşitmə zəifləməsi, sinusit, üz skeletində patoloji dəyişikliklər və s. kimi patoloji vəziyyətlərə səbəb olur.Poliplər ,nisbətən daha çox ,böyüklərdə,adenoid hipertrofiyası isə uşaq və yeniyetmələrdə müşahidə edilir☝🏻Zamanında aparılan dərman müalicəsi ,sizi cərrahiyyədən xilas edə bilər.Lakin ,müalicəyə baxmayaraq müsbət dinamika olmadıqda və ya qısa müddətli olduqda,”adenoidektomiya” cərrahi əməliyyatı həyata keçirməyi məsləhət görürəm, çünki eləmədiyiniz halda ,ciddi fəsadlarla qarşılaşma ehtimalı artır.”Adenoidektomiya “-hipertrofik adenoid toxumasının aradan qaldırılması üçün aparılan əməliyyatdır. Əsasən ümumi anesteziya altında aparılır .Əməliyyatdan sonrakı dövrdə uşaq ağrı və narahatçılıq hiss etmir.Bir gün sonra tam aktivdir. Uşağınızın necə nəfəs almasına və necə eşitdiyinə daha diqqətli olmağınızı tövsiyə edirəm.

Author

Consilium Az

Consilium - Медицинский Портал