Можно ли йодом обрабатывать открытую рану? / Açıq yaraları yodla işləmək olarmı?

0

Full article

Это первое средство для дезинфекции «детских» травм (ссадина, укус, сбитые коленки и локти). Йод для ран в виде спиртового раствора применяется более 100 лет в неизменном состоянии. Санация производится при свежих неглубоких повреждениях и нарушениях целостности кожных покровов, которые не сопровождаются кровотечением.

Применять спиртовой раствор можно при неглубоких порезах, ссадинах, укуса (клещ, комар). Небольшое количество средства наносят на поверхность раны. Может окрашивать кожу в коричневый цвет. Пациент чувствует дискомфорт в месте обработки и жжение до 1–2 минут.

Мазать йодом открытую рану при глубоком или обширной травме недопустимо до начала эпителизации. В противном случае внутренние раневые ткани получат ожог, что значительно замедлит заживление.

_______________________________________________

Yod “uşaq” travmaları (siyrilma, dişləmə, dizlərin və dirsəklərin əzilməsi) zamanı istifadə edilən 1ci vasitədir. Yodun spirtli məhlulu 100 ildən artıqdır ki hər zaman yaralar üçün istifadə edilir. Bu zərərsizləşdirmə üsulu təzə səthi yaralar, qanaxma ilə müşayiət olunmayan dəri tamlığının pozulması zamanı istifadə edilir.

Yodun spirtli məhlulu dərinin səthi və dərin olmayan kəsilmiş yaraları, sıyrıntılar, dişlənmələr (gənə, ağcaqanad) zamanı istifadə edilə bilər. Az miqdarda yara səthinə çəkilir. Bu zaman dərinin rəngi qəhvəyi rəngə boyanır. Pasient 1-2 dəqiqə müddətində diskomfort, yanma hissi hiss edə bilər.

Yodu açıq dərin və böyük yaraya epitelləşmə prosesi başlayana qədər vurmaq yolverilməzdir. Əks halda yara toxuması yod tərəfindən yanır və nəticə olaraq sağalma prosesi ləngiyir.

Author